دستورالعملی از عارف وارسته آخوند ملا حسینقلی همدانی:

« تمام سفارشات این بینوا به تو اهتمام در ترک معصیت است. اگر این خدمت را انجام دادی، آخرالامر تو را به جاهای بلند خواهد رسانید. البته، در اجتناب از معصیت کوتاهی مکن و اگر ـ خدای ناخواسته ـ معصیت کردی، زودتر توبه نما و دو رکعت نماز به جا آور و بعد از نماز، هفتاد مرتبه استغفار کن و سر به سجده بگذار و در سجده از حضرت پروردگار عفو بخواه.»

چلچراغ سالکان، محمد قنبری


+ نوشته شده توسط : سید میثم | مسافران آسمانی [ مسافر] |